Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Konferencja Naukowa

NAUKA DLA OBRONNOŚCI I ŚRODOWISKA

Termin:

24 września 2020 r., godz. 10.00

Miejsce:

Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej

Poznań, ul. Piotrowo 2

CEL KONFERENCJI

Niepokojące wydarzenia ostatnich lat skłaniają do pogłębionej refleksji nad znaczeniem bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Kluczowym staje się podjęcie i intensyfikacja działań zmierzających do zacieśnienia współpracy jednostek naukowych i naukowo-badawczych z partnerami przemysłowymi, współpracy ukierunkowanej na potrzeby obronności kraju jak również ochrony środowiska. Celem organizowanej Konferencji „Nauka dla obronności i środowiska" jest zaprezentowanie aktualnych możliwości zastosowania nowoczesnej myśli technicznej, powstającej w jednostkach naukowych w służbie ogólnie pojętego bezpieczeństwa. Sądzę, iż gromadząc w jednym miejscu zespoły, których doświadczenie i aktualne osiągnięcia przekonują, że potrafimy w kraju zaproponować rozwiązania innowacyjne, konkurencyjne z rozwiązaniami światowymi, pobudzając jednocześnie środowisko naukowe i przemysłowe do ściślejszej współpracy. Spotkanie to umożliwi merytoryczną dyskusję, która pozwoli wypracować opinie na temat rozwiązań, na jakie nasze środowisko jest już dziś przygotowane.

prof. dr hab. inż. dr h. c. Tomasz Łodygowski